Menu

Data publikacji:

Spotkanie autorskie Zofii Skwarło – Słownik gwary z okolic Znamirowic – fotorelacja

W piątek, 24 marca w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna odbyło się wyjątkowe wydarzenie dla miłośników kultury i języka regionalnego. Spotkanie autorskie Zofii Skwarło oraz twórców publikacji SŁOWNIK GWARY Z OKOLIC ZNAMIROWIC przyciągnęło liczne grono zainteresowanych osób, które chętnie zgłębiają kulturę swojego regionu.
Zaproszonych gości powitała Monika Sowa – Dyrektor CKiP Łososina Dolna, a spotkanie prowadził Piotr Gąsienica – Zastępca Dyrektora Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, który zaprosił na scenę autorkę Zofię Skwarło oraz twórców publikacji: Monikę Kurzeję, Patrycję Górkę, Pawła Augustyna, Przemysława Widła, Grażynę Prusak Burdacką i Andrzeja Mliczka. Podczas spotkania Zofia Skwarło opowiadała o swojej pracy nad słownikiem gwarowym, o inspiracjach, które skłoniły ją do badania gwary, a także pracy nad wyodrębnieniem słów charakterystycznych dla regionu.
Twórcy publikacji Monika Kurzeja, Patrycja Górka, Przemysław Wideł i Paweł Augustyn opowiadali o procesie tworzenia słownika, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zjawisk językowych, charakterystyki gwary regionu, które przyczyniły się do powstania słownika. Grażyna Prusak Burdacka i Andrzej Mliczek mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat języka regionalnego oraz pracy nad gromadzeniem materiałów do słownika.
Jakub Sromek opowiedział gawędę w gwarze regionalnej.
Podziękowania dla autorki i twórców publikacji złożyli: Andrzej Romanek – Wójt Gminy Łososina Dolna, Monika Sowa – Dyrektor CKiP Łososina Dolna, Jan Smoleń i Sławomir Bryniak – Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Lachów Sądeckich, Jan Kulpa – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nawojowej oraz członkowie rodziny Zofii Skwarło.
Wydarzenie to nie mogło odbyć się bez muzyki, która stanowi ważny element kultury regionalnej. Zespół Regionalny Jakubkowianie zaprezentował swoje umiejętności i zagrał wiele tradycyjnych utworów, które wprowadziły nas w wyjątkowy nastrój rodzimego folkloru.
Na zakończenie autorka wręczała oraz podpisywała egzemplarze publikacji SŁOWNIK GWARY Z OKOLIC ZNAMIROWIC.
Spotkanie autorskie Zofii Skwarło oraz twórców publikacji było nie tylko okazją do poznania autorów słownika, ale także do zapoznania się z bogactwem kultury i gwary regionu. Wszyscy goście byli bardzo zaangażowani i pełni pasji opowiadali o swoich badaniach i pracy nad słownikiem. Dzięki temu wydarzeniu mieliśmy szansę na poznanie i zrozumienie naszych regionalnych tradycji oraz kultury, które stanowią ważny element naszego dziedzictwa lokalnego.