Menu

Data publikacji:

Koło Gospodyń Wiejskich Stańkowa

Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej działa od 1964 roku, jest to prężnie działające koło, kolebka tradycyjnych regionalnych potraw (chleb wiejski z łopaty, smalec, wiejskie wędliny, sery), a także ciast, ciasteczek. Zaglądając do domów gospodyń znajdziemy własnoręcznie, pięknie zdobione rękodzieło ludowe, odzwierciedlające tradycję i dziedzictwo lokalne. Aktywność KGW w Stańkowej przejawia się również poprzez udział w ponadlokalnych wydarzeniach kulturalnych, małopolskich dożynkach (wieniec dożynkowy, stoisko z potrawami regionalnymi), a także poprzez organizację warsztatów pieczenia chleba prowadzane dla dzieci szkolnych, organizację Pieszego Rajdu na Górę Jaworz dla społeczności lokalnej. KGW w Stańkowej prowadzi działalność na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego poprzez organizację widowisk obrzędowych związanych z lokalnymi zwyczajami, a także udział w ponadlokalnych jarmarkach, festiwalach smaku.