Menu

Data publikacji:

Koło Gospodyń Wiejskich Tęgoborze

Koło Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy powstało w 1949 roku i działa prężnie do chwili obecnej. Przewodniczącą Koła jest Józefa Salomon. Koło liczy ponad 70 osób, chętnie uczestniczy w przeglądach, promuje gminę na imprezach turystycznych, krajowych i międzynarodowych.

W nagrodę za pracę, kilka członkiń z KGW uczestniczyło w wyjeździe do Norwegii – Narwiku, gdzie wystąpiły w strojach regionalnych lachowskich, przygotowały promocję produktów i częstowały tamtejszą ludność regionalnymi potrawami. Członkinie Koła zostały również zaproszone do Brukseli, gdzie miały okazję zwiedzić Parlament Europejski. W swoim dorobku posiadają stroje lachowskie, którymi promują nasz region.

Ponadto przy Kole powstała Grupa Śpiewacza, która bierze udział w Konkursie Śpiewaków Ludowych – Druzbacka w Podegrodziu. Grupa ta zdobywała I-sze i II-gie miejsca prezentując starodawne pieśni.