Menu

Data publikacji:

Kazimiera Janczy – poezja

Z zawodu jest tkaczką kilimów. Zarówno Rąbkowa, otoczenie przyrodnicze i krajobrazowe, jak też zapewne po części profesja sprawiły, że pasją Kazimiery Janczy jest poezja. Jej wiersze były drukowane w prasie regionalnej, w gazecie ogólnopolskiej „Angora” oraz tomikach pokonkursowych. Wyróżniona w wielu konkursach literackich.

Pierwszy wiersz ukazał się w almanachu pokonkursowym w Sławkowie – 2005 r.

Z okazji XXX Klubu w Olkuszu został wydany almanach pt. „Rzeka płynie przez mój dom”, gdzie miejsce znalazło dziewięć wierszy – 2012r.

Podczas Bolesławskiej Zimy Prozy zdobyła wyróżnienie – 2012r.

Dzięki współpracy klubu literackiego z klubem „Zielone Światło” kolejne wiersze ukazały się w książce pt. „drzewo życia” – 2012 r.

W książce pt. „Ujeździłam raka” jest zamieszczona jej proza – 2013r.

Biblioteka w Kluczach wydała mini tomik jej wierszy pt. „Odkryta na jurajskiej skale” 2013r.

Zdobyła wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Sen o Karpatach” w Piwnicznej – 2013r.

Na Bolesławskiej Zimie Prozy zajęła II miejsce -2014r.

W 2016 r. wydała tomik “Nim zatrzyma mnie czas”.

Zdobyła I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „ O złotą gałązkę jabłoni” organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Klub Nauczyciela „PO  LEKCJACH” – 2019r.

Zdobyła I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „ O złotą gałązkę jabłoni” organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Klub Nauczyciela „PO  LEKCJACH” – 2020r.

W 2020r został wydany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Almanach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego “O złotą gałązkę jabłoni”, w którym ukazały się jej wiersze.

Bierze udział w projektach, spotkaniach, wieczornicach. Czuje się osoba szczęśliwą, ale ciężko pracuje nad swoim szczęściem. Uważa, że nie ma nic za darmo.