Menu

Data publikacji:

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – “Kulinarnie i kulturalnie”

Dzisiaj tj. 15 maja rozpoczynamy głosowanie w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Głosowanie potrwa do 14 czerwca.

Zadanie pn. “Kulturalnie i kulinarnie”, złożone przez Lidię Adamczyk z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, dotyczące zakupu wyposażenia i strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Łososina Dolna oraz Koła Gospodyń Wiejskich Tęgoborze, zostało zakwalifikowane do tegorocznego głosowania!

Wartość tego zadania to aż 100 000 zł.

Głosować można poprzez :
– wypełnienie karty do głosowania, która jest dostępna w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Urzędzie Gminy Łososina Dolna, kościołach oraz szkołach na terenie gminy.
–  głosując internetowo na stronie:
https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

Jest to zadanie regionalne – Region Małopolska Południowa (uprawnionymi do głosowania są osoby, które ukończyły 16 lat a ich miejscem zamieszkania jest powiat nowosądecki, m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowotarski lub tatrzański)

KOD ZADANIA: MPD 5

NAZWA ZADANIA: Kulturalnie i kulinarnie

Do tej pory, dzięki zaangażowaniu naszej społeczności, udało nam się zrealizować aż 4 projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego (1.: Zakup instrumentów i strojów dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej, 2: Zakup instrumentów dla Orkiestry w Tęgoborzy oraz zakup strojów dla Grupy Tamburmajorki Łososina Dolna, 3.: Zakup strojów dla GR Jakubkowianie oraz zakup strojów dla KGW Stańkowa, 4: Zakup strojów sportowych i wyposażenia dla Klubów Sportowych) za łączną kwotę 500 000 zł!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w głosowaniu!