Menu

Data publikacji:

Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia dla zadania pn. „Na Szlaku Tradycji” . Zadanie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach zadania zostaną zakupione stroje ludowe dla ZR Jakubkowianie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Stańkowej. Oferty należy składać na załączonych formularzach (oferta, arkusz kalkulacyjny) do dnia 25 marca 2022 roku do godz. 10:00.

logo małopolski i logo Budżetu Obywatelskiego wraz z informacją, że zadanie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego

 

Zaproszenie do składania ofert

Arkusz kalkulacyjny