Menu

Data publikacji:

Nasze chwalimy – bo znamy

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zaprasza na wystawę ozdób wielkanocnych, które zostały wykonane podczas warsztatów rękodzielniczych dla kobiet, prowadzonych przez Panią Katarzynę Wikar. Podczas wystawy odbędzie się również  prezentacja i promocja produktów lokalnych pn. „Nasze chwalimy – bo znamy”. Będą to wypieki wielkanocne z jabłkiem, śliwką, miodem –  smaczne i nasze. Wszystkich, którzy chcieliby poznać lokalne przysmaki oraz zobaczyć efekty warsztatów rękodzielniczych, zapraszamy 19 marca na godz. 17:00 do Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Materiał promocyjny opracowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Logotypy partnerów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”