Menu

Data publikacji:

Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego – fotorelacja

W niedzielę 10 grudnia 2023 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna odbyła się promocja nowego wydawnictwa Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pt. „Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego”, którego współwydawcą jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Spotkanie poprowadził Andrzej Zarych – dyrektor MCK SOKÓŁ, który serdecznie powitał licznie zgromadzonych gości. Panel dyskusyjny, w którym udział wzięły wybitne postacie związane z kulturą i dziedzictwem regionu, skupił się na różnych aspektach życia i działalności Rudolfa Józefowskiego, a także na kolejnych etapach przygotowania wydawnictwa.

Pierwszy punkt programu dotyczył samej postaci Rudolfa Józefowskiego, a z odpowiedzią na pytanie „Kim był Rudolf Józefowski?” zmierzyli się Andrzej Józefowski – syn Rudolfa Józefowskiego oraz Michalina Wojtas – choreograf, współautorka noty biograficznej w wydawnictwie. Następnie Jadwiga Adamczyk – kierownik działu animacji kultury ludowej MCK SOKÓŁ w krótkim referacie zatytułowanym „Kolberg w terenie” opowiedziała o fascynującej pracy Rudolfa Józefowskiego jako badacza i dokumentalisty folkloru muzycznego.

Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przybliżył zgromadzonym cel przyświecający nowopowstałemu wydawnictwu, a dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, scharakteryzowała zbiór rękopiśmienny Rudolfa Józefowskiego pod względem zawartości merytorycznej, co w obszernej formie zawarła we wstępie. Monika Kurzeja – główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego MCK SOKÓŁ skoncentrowała się na zapisie gwarowym, a Małgorzata Łukasik-Kogut – muzyk i regionalistka pracująca m. in. nad edycją materiału nutowego zaznaczyła głęboką wartość jaką dla obecnego pokolenia i tych kolejnych ma zbiór wydanych melodii.

Na zakończenie Sławomir Bryniak – wiceprezes Stowarzyszenia Lachów Sądeckich, muzyk i trębacz wyraził nadzieję, że ujęty w formie wydawnictwa bogaty materiał muzyczny nie stanie się wyłącznie powtarzalnym  kanonem  ale będzie służył przede wszystkim jako wzór i podstawa do własnego wykonawstwa instrumentalnego.

Wieczór podsumował dyrektor Robert Ślusarek, który podziękował i wręczył symboliczne kwiaty wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego cennego materiału zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej oraz organizacyjno-finansowej. Wśród nich znalazła się m. in. Teresa Ortyl czuwająca nad całością projektu. Podziękowania popłynęły również w kierunku wójta gminy Łososina Dolna – Andrzeja Romanka oraz Moniki Sowy – dyrektor Centrum Kultury i Promocji gminy za zorganizowanie wieczoru oraz gościnność. Natomiast na zgromadzonych w sali widowiskowej gości czekała miła niespodzianka – każdy mógł otrzymać egzemplarz wydawnictwa „Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego”. Niezapomnianego nastroju wieczorowi nadała oprawa muzyczna, którą zapewniła Muzyka KUBIOKÓW z Bliska oraz JANCZOWIOKÓW z Janczowej, natomiast o poczęstunek zadbały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze Stańkowej.

Wydawnictwo powstało w ramach zadania „Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego – muzyka ludowa Sądecczyzny” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Więcej informacji o wydawnictwie na stronie: „Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego”.

Źródło: MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Promocja wydawnictwa „Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego” w Łososinie Dolnej (mcksokol.pl)