Menu

Data publikacji:

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego “Poezja sadu”

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego “Poezja sadu”

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. majora Henryka Sucharskiego w Żbikowicach we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Protokół Jury

25 kwietnia 2023 r. Jury Gminnego Konkursu Plastycznego „Poezja sadu” w składzie: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos – profesor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu; Stanisław Szarek – artysta, plastyk i pedagog oraz Monika Sowa – dyrektor CKiP Gminy Łososina Dolna dokonało wyboru i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

Na konkurs wpłynęły 72 prace plastyczne. Tylko jedna praca nie spełniła kryteriów konkursu.

Celem Konkursu było:

  • rozbudzenie aktywności twórczej w dziedzinie malarstwa,
  • zwiększenie aktywności uczniów i promocja ich talentów plastycznych,
  • popularyzacja regionu sadowniczego, ukazanie piękna sadowniczego charakteru Gminy Łososina Dolna

Oto wyniki:

NAGRODA SPECJALNA JURY

Anna Litwińska  – SP Witowice Dolne

TrZy pierwsze, równorzędne miejsca:

I m. – Nikola Czyżycka – SP Rojówka

I m. – Wiktoria Klimek – SP Michalczowa

I m. – Julia Foryś – SP Witowice Dolne

Trzy drugie, równorzędne miejsca:

II m. – Filip Szkarłat – SP Rąbkowa

II m. – Maja Cetnarowska – SP Witowice Dolne

II m. – Łucja Prusak – SP Michalczowa

Trzy trzecie, równorzędne miejsca:

III m. – Oliwia Janczyk – SP Łososina Dolna

III m. – Amelia Grzybowska – SP Witowice Dolne

III m. – Karol Madej – SP Michalczowa

WYRÓŻNIENIA (alfabetycznie wg nazwisk):

Gabriela Bulanda – SP Żbikowice

urszula Dynowska – SP Żbikowice

Emilia Fedko – SP Rojówka

Łucja Jaroszek – SP SP Witowice Dolne

Wiktoria Matusik – SP Rąbkowa

Natalia Oleksy – SP Michalczowa

Aneta Rębilas – SP Stańkowa

Karol Strug – SP Witowice Dolne

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy za zaangażowanie nauczycielom, opiekunom uczniów z poszczególnych szkół. Spośród nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wyłonione w późniejszym terminie ilustracje do publikacji. O wyniku poinformujemy Państwa telefonicznie.

Uprzejmie informujemy, że wręczenie nagród oraz uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego “Poezja sadu” odbędzie się 7 maja 2023 r. około godz. 14:00 podczas Święta Kwitnących Sadów. Zapraszamy uczniów, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia wraz z nauczycielami lub opiekunami.

Zapraszamy również na wystawę pokonkursową „Poezja sadu”, która znajduje się w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Wystawę przygotowały: mgr Irena Pławiak, mgr Beata Hila, mgr Sabina Ciastoń

mgr Irena Pławiak – autorka i organizator konkursu