Menu

Data publikacji:

Wieczór autorski Kazimiery Janczy połączony z promocją książki “Wiatr od Łososiny”.

Data wydarzenia: 30 września, 2021

“jakże nie kochać takich miejsc

gdzie pachnie chleb (…)”

Zapraszamy na wieczór autorski Kazimiery Janczy połączony z promocją książki “Wiatr od Łososiny”, który odbędzie się 30 września w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. W tomie wierszy i opowiadań znajdziemy zarówno wątki lokalne odnoszące się do naszej gminy, czyli miejsca urodzenia Autorki, jak i problemy globalne.

Kazimiera Janczy pochodzi z Rąbkowej. Z zawodu jest tkaczem kilimów. Mieszka w Rąbkowej i w Kluczach. Od 2012 roku współtworzy Klub Literacki MOK w Olkuszu i pod opieką dra hab. prof. UP Marka Pieniążka pisze poezje i opowiadania. Kilka jej wierszy zostało wydrukowanych w „Angorze”, publikowała także w lokalnej prasie i wydawnictwach Klubu „Zielone Światło” oraz Stowarzyszenia „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu. Jest laureatką kilku konkursów literackich. Wydała dwa tomiki wierszy: „Odkryta na jurajskiej skale” (Klucze 2013), „Nim zatrzyma mnie czas” (Klucze 2016).

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu autorskim. Będzie to niepowtarzalna okazja aby spojrzeć z innej perspektywy na historię miejsca w którym żyjemy.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w sali widowiskowej. Podczas wydarzenia można będzie otrzymać książkę wraz z dedykacją Autorki.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Zadanie zrealizowano w ramach konkursu “KULTURALNE SĄDECKIE” przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego.

Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Plakat ciemnozielony z białym nasionem dmuchawca