Menu

Data publikacji:

Konkurs Wieńców Dożynkowych

Łososińskie Święto Plonów – podziękowanie rolnikom, sadownikom, działkowiczom za ich trud i ciężką pracę na roli odbędzie się 5 września 2021 roku. Zapraszamy sołectwa z terenu gminy Łososina Dolna do tworzenia wieńców dożynkowych oraz udziału w Konkursie wieńców dożynkowych. O rolnikach tak pięknie powiedział Papież Jan Paweł II „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju”. Chociaż świat nie jest już taki jak za czasów naszych rodziców, czy naszych dziadków… to jednak ziarno każdego roku tak samo wpada w ziemię, obumiera, kiełkuje, wydaje plon. Ta stałość ziarna jest nam dziś bardzo potrzebna. Potrzebny jest też spokój złotych kłosów kołysanych wiatrem znad jeziora, potrzebny jest nam czas dziękczynienia i radości… bo pomimo licznych przeciwności, jednak co roku wrzucamy to ziarno w ziemię i zbieramy plony. Zadbajmy wspólnie, aby ten czas dziękczynienia za ten trudny rok był czasem radości, ufności i wiary. Zgłoszenia wieńców dożynkowych należy złożyć do 31 sierpnia 2021 roku w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. 

Zapraszamy również mieszkańców naszej gminy do prezentowania i promocji swoich produktów, usług i wyrobów podczas Łososińskiego Święta Plonów, który daje szansę budowania pozytywnego wizerunku produktów regionalnych i marki lokalnej. Zgłoszenia i wszelkie informacje pod nr tel. 518307133.

DO POBRANIA:
Regulamin V Konkursu Wieńców Dożynkowych