Menu

Data publikacji:

“Twórcza Inicjatywa”

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” realizuje zadanie pn. „Twórcza Inicjatywa” polegające na wyposażeniu pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Celem zadania jest zakup niezbędnych urządzeń do stworzenia kulturalnej strefy chillout´u (strefa młodzieży) i strefy konferencyjno – warsztatowej (strefa dla seniorów) na potrzeby organizowanych wydarzeń kulturalnych, integracji społecznej, a także zwiększenia aktywności społecznej. Pierwszy etap prac związanych z modernizacją pomieszczeń powoli dobiega końca. Została też zakupiona większa część sprzętu przeznaczonego do wyposażenia pomieszczeń. Mamy nadzieję, że wkrótce będziecie mogli sami zobaczyć efekt końcowy zadania.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.stopka z logami