Menu

Data publikacji:

Spotkanie autorskie z Agnieszką Dziadecką

W dniu 26 kwietnia w Centrum Kultury odbyło się spotkanie dzieci z Panią Agnieszką Dziedecką autorką książki pt. „Bajki na dobranoc.” Podczas spotkania dzieci nie tylko miały okazję posłuchać czytanych historii, ale także tworzyć własne ilustracje do bajek oraz brać udział w animacjach tanecznych, które poprowadziła Pani Edyta z EduAnima. Dzieci otrzymały również książki oraz trochę słodkości. Na zakończenie spotkania, dzieci w gestach wdzięczności wręczyły Pani Agnieszce kwiaty. Również Dyrektor Centrum Kultury Monika Sowa dołączyła się do tych podziękowań, dodając życzenia, kwiaty i gratulacje dla autorki oraz uczestników spotkania. To niezwykłe wydarzenie nie tylko rozbudziło wyobraźnię najmłodszych czytelników, ale także zachęciło ich do kreatywnego wyrażania się poprzez sztukę i ruch. Takie interaktywne spotkania literackie stanowią nieocenioną wartość dla rozwoju dzieci i rozbudzają pasję do czytania oraz twórczego działania. Po tych emocjonujących chwilach, dzieci miały również możliwość zwiedzenia biblioteki.
Dziękujemy Pani Agnieszce Dziadeckiej za to wartościowe spotkanie. Dziękujemy również Pani Dyrektor Przedszkola Bajka oraz Paniom Opiekunkom za zorganizowanie wyjazdu dla dzieci oraz za wspólnie spędzone chwile.

Fot. Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna