Menu

Data publikacji:

Rozpoczęcie projektu “Klarnet w muzyce Lachów Sądeckich”

W dniu 8 marca w Centrum Kultury odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt „Klarnet w muzyce Lachów Sądeckich” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników przez organizatorów projektu. Następnie odbyła się prezentacja celów i założeń projektu, którym jest nie tylko nauczanie technik gry na tradycyjnych instrumentach, ale także przekazywanie historii i kultury z nimi związanej. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznać się nawzajem, wymienić swoje doświadczenia i pasje muzyczne oraz podzielić się swoimi oczekiwaniami względem projektu.

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.