Menu

Data publikacji:

„Łączymy tradycję z nowoczesnością”

Dobiegła końca realizacja projektu “Łączymy tradycję z nowoczesnością”, która miała na celu poprawę stanu infrastruktury, wyeksploatowanej długoletnim użytkowaniem instrumentów przez członków Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy  oraz poprawę  estetyki strojów i jakości buław członkiń Grupy Artystycznej Tamburmajorki. Zakup instrumentów oraz strojów umożliwi podniesienie jakości wykonawczej, poszerzy realizację programu koncertowego, zapewni wymagany poziom artystyczny, a także pozwoli na rozwijanie nowych form prezentacji scenicznych oraz przyczyni się do wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w kulturze. W ramach projektu zostały zakupione instrumenty muzyczne dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy ( flet poprzeczny 1 szt., klarnet 2 szt., saksofon altowy 1 szt., saksofon tenorowy 2 szt., saksofon barytonowy 1 szt., trąbka 4 szt., puzon tenorowy 1 szt.,)  stroje dla Grupy Artystycznej Tamburmajorki        ( komplet – (marynarka, spódnica, koszula, czapka, buty – 12 szt.) oraz buławy (zdobiona 12 szt., ćwiczeniowa 10 szt.)

Osoba odpowiedzialna za projekt Marta Oleksy. Realizacja tych działań była możliwa dzięki, zaangażowaniu całego Zespołu Centrum Kultury.

Wartość projektu: 150 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:
Urząd Marszałkowi Województwa Małopolskiego: 150 000,00 zł.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”.

logo małopolskilogo budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego