Menu

Data publikacji:

Prelekcja tematyczna “Kreowanie produktów lokalnych”.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zaprasza na prelekcję tematyczną „Kreowanie produktów lokalnych” , która będzie dotyczyć sposobu wykorzystania oraz promowania naszych produktów lokalnych. Podczas prelekcji nastąpi prezentacja przygotowanych potraw oraz wypieków, a na zakończenie zapraszamy wszystkich do wspólnej degustacji.
Prelekcję poprowadzi dr Łukasz Hajduk wykładowca na UJ w Krakowie.
Zachęcamy do udziału już 15 lipca o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Będzie interesująco i smacznie.
Materiał promocyjny opracowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Plakat ze zdjęciami jabłek, miodu i śliwek, na białym tle informujący o prelekcji