Menu

Data publikacji:

Prelekcja tematyczna „Kreowanie produktów lokalnych”.

15 lipca w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcji tematycznej „Kreowanie produktów lokalnych”. Prelekcję poprowadził dr Łukasz Hajduk. Zostały omówione zagadnienia dotyczące produktów lokalnych i tradycyjnych. Jakie możliwości stwarzają takie „lokalne skarby” oraz jaki pozytywny wpływ mają na lokalną społeczność, utrwalając korzystny obraz regionu w oczach całego społeczeństwa. Podczas prelekcji odbyła się również prezentacja i promocja produktów lokalnych. Były to wypieki oraz potrawy z jabłkiem, śliwką i miodem. Śliwkowy piernik, tarta z jabłkiem, drożdżowe ze śliwką, szarlotka czy schab lub pasztet ze śliwką, to niektóre z produktów jakie zaprezentowaliśmy. Oczywiście nie mogło zabraknąć degustacji przygotowanych potraw.

 

Materiał promocyjny opracowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”