Menu

Data publikacji:

Pozyskaliśmy kolejne środki! 150 000 zł!

Dzielimy się z Wami kolejnym sukcesem! Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 150 000 zł dla zadania pn. „Kultura i rozwój”, realizowanego przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie sali widowiskowej i studia nagrań. Nasze działania ukierunkowane są na rozwój lokalny poprzez wykorzystanie przestrzeni do nowoczesnego funkcjonowania Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz budowania nowych form współpracy. Bądźcie z nami! Będziemy na bieżąco Was informować o kolejnych etapach prac.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

cztery loga