Menu

Data publikacji:

“Na Szlaku Tradycji”

Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Na Szlaku Tradycji” prowadzonego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, wybrano ofertę Wykonawcy: „SMOLEŃ” Pracownia Strojów i Wyrobów Regionalnych Jan Smoleń. W ramach zadania zostaną zakupione stroje ludowe dla Zespołu Regionalnego Jakubkowianie oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich w Stańkowej.
Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
ZR Jaubkowianie, stroje damskie
logo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiegologo małopolski