Menu

Data publikacji:

“Na szlaku tradycji”

Trwa realizacja zadania pn. „Na szlaku tradycji” realizowanego przez Stowarzyszenie “Dolina Inicjatyw”, którego celem jest kultywowanie tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego Jakubkowianie oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich w Stańkowej. Zespół Regionalny Jakubkowianie wzbogacił się w o nowe, pięknie zdobione kaftany, pasy, spodnie, koszule męskie i damskie, kamizelki, spódnice, halki, gorsety, korale, cioski, kapelusze, buty. KGW Stańkowa otrzymała komplety strojów lachowskich w skład których wchodzą: spódnice, koszule męskie i damskie, gorsety, wizytki, halki, kamizelki, spodnie, pasy, cioski, kapelusze i buty. Łączna kwota za którą zostały zakupione stroje wyniosła aż 150 000,00! Warto podkreślić, że w ostatnich latach Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna zakupiło stroje dla ZR Jakubkowianie o łącznej wartości ponad 300 000,00 zł
Oficjalne przekazanie strojów odbędzie się podczas Łososińskie Święto Plonów z koncertem Eleni w dniu 4 września 2022 roku.
„Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”
logo budżetu obywatelskiegoLogo Małopolska napis drukowanymi literami