Menu

Data publikacji:

Mistrz Tradycji -lachowskie muzykowanie

Od marca w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna trwają warsztaty muzyki ludowej w ramach projektu „Mistrz Tradycji – Lachowskie Muzykowanie”. Młodzi uczestnicy uczą się gry na trąbce, kontrabasie i klarnecie pod okiem mistrza Sławomira Bryniaka, stosując model nauki mistrz – uczeń.
Podczas zajęć dzieci i młodzież zdobywają umiejętności techniczne oraz poznają historię i znaczenie utworów ludowych. Warsztaty te przyczyniają się także do prawidłowego posługiwania się gwarą, co jest kluczowe dla autentycznego wykonania muzyki lachowskiej.
Uczestnicy nie tylko doskonalą swoje umiejętności gry na instrumentach, ale także zgłębiają kulturę i tradycje Lachów Sądeckich. Zajęcia te pomagają lepiej zrozumieć i docenić lokalne dziedzictwo, ucząc się pieśni i melodii, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie.
logo z orłem białym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinasowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.