Menu

Data publikacji:

Podsumowanie projektu: “Mistrz Tradycji – lachowskie muzykowanie”

12 grudnia 2023 roku w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu pn. “Mistrz Tradycji – lachowskie muzykowanie”. Od marca do listopada, w ramach inicjatywy, Centrum Kultury było miejscem bezpłatnych warsztatów nauki gry na trąbce, klarnecie i kontrabasie, skierowanych do dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, 10 uczestników miało możliwość bezpłatnej nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych.
Koncert podsumowujący był nie tylko okazją do prezentacji zdobytych umiejętności przez uczestników, ale także chwilą, aby podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Dofinansowanie pozwoliło na stworzenie unikalnej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiając młodym ludziom odkrywanie tajników muzyki ludowej regionu Lachów Sądeckich. To wydarzenie stanowiło także potwierdzenie, że inicjatywy kulturalne mogą z powodzeniem integrować społeczność lokalną i kształtować nowe pokolenia muzyków związanych z tradycją ludową. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za wkład w rozwijanie kulturalnego dziedzictwa regionu!
logo czarny napis, w tle godło Polski“Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”