Menu

Data publikacji:

Koncert finałowy “Mistrz Tradycji – muzyka po lachowsku”

16 grudnia w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna odbył się koncert podsumowujący projekt pn. “Mistrz Tradycji – muzyka po lachowsku”. W ramach projektu od marca do listopada w Centrum Kultury prowadzone były bezpłatne warsztaty nauki gry na trąbce, klarnecie i kontrabasie dla dzieci i młodzieży. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w warsztatach wzięło udział 10 uczestników, którzy mogli bezpłatnie pobierać naukę gry na instrumentach ludowych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu!

logo ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.