Menu

Data publikacji:

Informacja o wyborze oferty

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna informuje, że w wyniku przeprowadzenia naboru ofert dla zadania pn. Oferta na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy masowej pn. Święto Kwitnących Sadów w dniu 05.05.2024 r., na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, wybrano ofertę Wykonawcy:
REMY FOOF Anita Gierlacka- Myszkowska, Al. 29 Listopada 166 A, 31-236 Kraków.