Menu

Data publikacji:

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Twórcza Inicjatywa”

W dniu 26.07.2022 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Twórcza Inicjatywa” o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto.

 

Stowarzyszenie “Dolina Inicjatyw” informuje, że nie  wpłynęła żadna oferta w ramach postępowania.

 

Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Logo Województwa Małopolskiego, Lider, PROW