Menu

Data publikacji:

Fotorelacja z Łososińskiego Święta Plonów

Mieszkańcy Gminy Łososina Dolna wspólnie podziękowali za plony na Gminnych Dożynkach, które odbyły się 5 września 2021 roku w Łososinie Dolnej.

Łososińskie Święto Plonów połączone z odpustem ku czci Matki Boskiej Pocieszenia rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Łososinie Dolnej. Mszy świętej przewodniczył ks.bp Stanisław Salaterski. Podczas mszy zgromadzeni dziękowali Bogu za tegoroczne plony oraz modlili się w intencji rolników, sadowników, ogrodników. Następnie barwny korowodów z wieńcami dożynkowymi, zespołami regionalnymi, tamburmajorkami, orkiestrą i zaproszonymi gośćmi przeszedł na plac przed Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

Wierszem „Sadownik ojciec rozmnaża jabłonie” lokalna poetka Kazimiera Janczy rozpoczęła część artystyczną Łososińskiego Święta Plonów. Następnie na scenie zaprezentował się Zespół Regionalny Jakubkowianie. Z zespołu wywodzili się tegoroczni Starostowie Dożynek Jadwiga i Krzysztof Jarzmik, którzy przekazali chleb gospodarzowi gminy Andrzejowi Romankowi i jego Małżonce. Wójt powitał dostojnych Gości, Rolników, Sadowników, Ogrodników oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Łososina Dolna. Następnie podzielił się z Mieszkańcami dożynkowym chlebem, życząc aby chleba tego nigdy nie zabrakło i abyśmy się tym chlebem umieli dzielić.
Kolejnym elementem programu było przekazanie strojów ludowych Zespołowi Regionalnemu Jakubkowianie. Wójt Gminy Andrzej Romanek oraz Dyrektor Monika Sowa wraz z Pracownikami Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna przekazali nowe stroje o łącznej wartości 104 000 zł. Projekt pt. „W trosce o nasze dziedzictwo” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Głos zabrali także zaproszeni goście posłanka Barbara Bartuś, poseł Wiesław Janczyk, Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak oraz poseł Arkadiusz Mularczyk.

Delegacje wieńcowe z sołectw: Białawoda, Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Michalczowa, KGW Tęgoborze, Stańkowa zaprezentowały wykonane przez siebie wieńce. Komisja konkursowa w składzie: Zofia Skwarło, Beata Grzegorzek, Marta Smólczyńska, Beata Kuśmierkiewicz od początku trwania dożynek skrupulatnie pracowała dokonując oceny i wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Nagrody główne zostały przyznane w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i wieniec nowoczesny. W kategorii wieńców tradycyjnych zwyciężyły ex aequo wieńce z sołectw Bilsko, Michalczowa i Stańkowa, natomiast w kategorii wieńców nowoczesnych zwyciężyły wieńce z Łęk i KGW Tęgoborze .

Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły regionalne: Zespół Regionalny Porąbcoki z Porąbki Uszewskiej oraz Zespół Regionalny “Rożnowska Dolina”. Zebrani mieli także okazję obejrzeć spektakl kabaretowy w wykonaniu aktorów z Teatru Nowego z Nowego Sącza, wysłuchać utworów Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Big Bandu z Łososiny Dolnej, a po godz. 20 wziąć udział w koncercie zespołu Turnioki oraz zespołu BERIO, przy którym biesiadowano aż do północy.

Łososińskie Święto Plonów było także okazją do prezentacji i promocji lokalnych produktów o czym świadczyło chociażby bogactwo stoisk. Nie zapomniano o najmłodszych dla których była wyznaczona specjalna strefa z atrakcjami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Łososińskiego Święta Plonów. Dziękujemy mieszkańcom i delegacjom za przygotowanie wieńców, darów ołtarza i uczestnictwo w obrzędach dożynkowych.

Składamy podziękowania wszystkim partnerom Łososińskiego Święta Plonów. Dziękujemy sołtysom, sponsorom, wystawcom, zespołom regionalnym, artystom, Osp Ksrg Łososina Dolna, Zakładowi Gospodarki Komunalnej „Łososina”, Policji, służbom porządkowym i medycznym, wszystkim którzy zaangażowali się w organizację Łososińskiego Święta Plonów i wzięli w nim udział.

Pełna fotorelacja (ponad 500 zdjęć): https://photos.app.goo.gl/Z91HYUH6RTWBnNLJ8

logotypy Narodowego Centrum Kultury i MKIDNiS