CKiP

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna jest samorządową instytucją kultury, powstałą z przekształcenia Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego na mocy Uchwały Nr 30/VI/92 Rady Gminy Łososina Dolna z dnia 13 marca 2015 roku.Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców gminy mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

ckip