Menu

Data publikacji:

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Kultura i rozwój” prowadzonego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, wybrano ofertę Wykonawcy:
Sklep Muzyczny AMADEUSZ Leszek Margraf, ul. Lwowska 51, 33-300 Nowy Sącz.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: wyposażenie studia nagrań i sali widowiskowej, adaptację pomieszczenia studia nagrań, wykonanie i montaż stołu mikserskiego.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  cztery loga