Menu

Data publikacji:

Zaproszenie do składania ofert na zakup instrumentów muzycznych

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza do składania ofert na zakup instrumentów muzycznych dla zadania pn. „Łączymy tradycję z nowoczesnością”. Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Celem zadania jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, a także wzmocnienie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy.

Oferty należy składać do 7 sierpnia 2020 roku do godziny 16:00 na obowiązujących drukach za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną lub przekazane osobiście do biura Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność. Druki do pobrania na stronie internetowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna lub w biurze Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność znajdującego się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna 400 (pokój 206). Wszelkie informacje dotyczące składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 505 658 604.

DO POBRANIA:
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik 1. Formularz ofertowy
Załącznik 2. Arkusz kalkulacyjny