Menu

Data publikacji:

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pt. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza do składania ofert  dla zadania pt. „Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup nagłośnienia i oświetlenia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem zadania jest rozwój oferty kulturalnej na obszarze gminy Łososina Dolna poprzez wyposażenie organizacji działającej w sferze kultury, poprzez zakup nagłośnienia niezbędnego do organizacji lokalnych imprez osadzonych w miejscowych tradycjach.

Oferty należy składać do 16 sierpnia 2019 roku do godz. 16:00 na obowiązujących drukach. Druki do pobrania na stronie internetowej Gminy Łososina Dolna oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna lub w biurze Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność znajdującego się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna (pokój 206). Wszelkich informacji dotyczących składania ofert można uzyskać pod nr telefonu 518 307 133.

0001

Do pobrania:
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1. Oferta na wykonanie zamówienia publicznego
Załącznik nr 2. Arkusz kalkulacyjny