Menu

Data publikacji:

Zapraszamy na Łososińskie Święto Plonów

Wszystkich mieszkańców gminy Łososina Dolna, gmin sąsiednich oraz turystów zapraszamy na uroczyste obchody Łososińskiego Święta Plonów. Święto inspirowane tradycyjnymi dożynkami odbędzie się dnia 1 września przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Szczegółowy program na plakacie.

Warto zaznaczyć, że to największe święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznej pracy od około XVI wieku jest silnie powiązane z kulturą chrześcijańską. W XX-leciu międzywojennym wydarzenie to, wcześniej mocno związane z dworem, nabrało bardziej lokalnego charakteru. Zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe czy parafialne. Zawsze jednak przestrzegano tradycyjnego schematu: najpierw rytualne obrzędy i modlitwy a później uroczysta zabawa połączona z elementami ludowymi. Po II Wojnie Światowej dożynki nabrały charakteru politycznego,  mimo to zachowywano w nich elementy tradycyjne – uroczyste pochody z wieńcami, pieśni, festyny ludowe. Po 1990 r. dożynki na powrót stały się nie tylko świętem rolników, ale i uroczystością religijną, będącą podziękowaniem składanym Bogu i Matce Boskiej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Święto plonów czy dożynki przeżywające obecnie swój renesans niosą też ze sobą ważne przesłanie patriotyczne. Właśnie kultywowanie wydarzeń takich jak dożynki, w czasach, kiedy Polski nie było na mapie Europy, pomogło Polakom zachować swoją tożsamość narodową. Warto o tym pamiętać – nasze lokalne święto plonów to nie tylko dziękczynienie za plony, nie tylko hołd złożony pracy na roli, nie tylko ludowa zabawa pomagająca zachować lokalne dziedzictwo… to także wyraz naszego lokalnego patriotyzmu. Dlatego tłumnie spotkajmy się w kościele parafialnym a później przed CKiP aby w tych trudnych dla tradycyjnych wartości czasach nie poprzestać na zabawie ale i zademonstrować swoją wiarę i patriotyzm. Dziękujmy za owoc pracy rolników ale także za owoc walki podczas obu wojen światowych. Niech ten radosny czas dziękczynienia za plony, dziękczynienia za wolność, będzie czasem, który łączy a nie dzieli.

Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw realizuje zadanie pn. Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej. Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.