Menu

Data publikacji:

Zapisy na warsztaty kulinarne

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna informuje, że trwają zapisy na warsztaty kulinarne, które będą się odbywać w Klubie Seniora w Łękach od 30 kwietnia 2019r. Warsztaty kulinarne realizowane będą przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność do zadania Aktywnie po zdrowie, w ramach projektu grantowego pt. “Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku”. Warsztaty skierowane są do seniorów – mieszkańców Gminy Łososina Dolna oraz mieszkańców Gminy Iwkowa.
Zapisy i szczegółowe informacje
tel. 18 4448078
e-mail tworczakreatywnosc@gmail.com

Grant pt. Aktywnie po zdrowie realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.