Menu

Data publikacji:

Warsztaty ceramiczne

Już jutro na godz. 15:00 zapraszamy do Centrum Kultury na rozpoczynające się po feriach warsztaty ceramiczne, które stanowią przestrzeń do poszukiwania, eksperymentowania oraz tworzenia. To dalszy ciąg warsztatów, które dają możliwość kontaktu z technikami modelowania w glinie pozwalają na odczucie kreacyjnej siły człowieka. Jest to szczególnie istotne dla dzieci, tworzących ekspresyjnie, spontanicznie, z dużą wyobraźnią. Plastyczność gliny powoduje łatwą zmianę kształtu, co pozwala na wyładowanie ekspresji twórczej. Zabawa w glinie przynosi doskonały efekt terapeutyczny. Tkwiąca w nas zdolność do twórczej aktywności wzmacnia poczucie własnej wartości oraz pozwala na ekspresję emocji. Ceramika daje duże możliwości modelarskie. Można z niej wykonać: rzeźby, naczynia, ozdoby, a także robić w niej odciski, wykrawać formy. Dotychczasowe doświadczenie podczas organizowanych warsztatów pokazuje jak wielką popularnością cieszy się praca na kole garncarskim, gdzie każdy tworzy indywidualne prace, zgodnie ze swoją wizją, tempem i potrzebami. Osoba prowadząca warsztaty nie narzuca tematu, ani koncepcji, za to pomaga w kwestiach technicznych i w poszukiwaniu inspiracji. Zapraszamy!