Menu

Data publikacji:

Prelekcja zdrowotna

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza na prelekcję zdrowotną – “Właściwości ziół”, która odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00  w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Prelekcję poprowadzi dr Magdalena Obrzut – doktor nauk farmaceutycznych.  Wstęp bezpłatny, zapraszamy.

Prelekcja jest organizowana w ramach projektu grantowego pt. „Aktywnie po zdrowie”. Grant pt. „Aktywnie pod zdrowie” realizowany przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.