Menu

Data publikacji:

Otwarcie Klubu Seniora w Łękach

19 stycznia 2019 roku odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Łękach, który powstał w pomieszczeniach byłej szkoły podstawowej w Łękach. Generalny remont został zrealizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz Gminy Łososina Dolna.

51075934_2180448241999760_6731611253585739776_n

Otwarcia dokonał Wójt Gminy Łososina Dolna p. Andrzej Romanek oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna p. Monika Sowa. Z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka zaproszeni gości złożyli życzenia zdrowia, ciepła i wszelkiej pomyślności zgromadzonym babciom i dziadkom, jednocześnie dziękując za ich cierpliwość, wyrozumiałość i miłość przekazywaną wnukom. Klub Seniora w Łękach będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Łososina Dolna we wtorki i czwartki w godzinach od 15:00 do 20:00. Działalność Klubu Seniora będzie się skupiała wokół organizowaniu czasu wolnego dla mieszkańców, a także zachowaniu i kultywowaniu tradycji, zwyczajów i obrzędów.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego uczestniczenia w działalności Klubu Seniora w Łękach.