Menu

Data publikacji:

Nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas ŚKS

Przypominamy, że termin składania ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej pn.  Święta Kwitnących Sadów  upływa 15 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Ofertę należy złożyć osobiście (pokój 208 w godz. 12:00-17:00) w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „Święta Kwitnących Sadów” w dniu 05 maja 2019 roku.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
33-314 Łososina Dolna 400
Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „Święta Kwitnących Sadów” w dniu 05 maja 2019 roku.

Do pobrania:
Wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii