Menu

Data publikacji:

Konkurs Literacki pt. „JEZIORO ROŻNOWSKIE SŁOWEM MALOWANE”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza młodzież szkół średnich z terenu LGD „Na Śliwkowym Szlaku” do wzięcia udziału w Konkursie Literackim pt. „JEZIORO ROŻNOWSKIE SŁOWEM MALOWANE”. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie listownie, osobiście lub na adres e-mail tworczakreatywnosc@gmail.com jednej pracy literackiej (wiersz, esej, opowiadanie itp.) związanej z Jeziorem Rożnowskim w formacie DOC/DOCX (MS Word), nie dłuższej niż 3 strony A4 oraz karty zgłoszeniowej do 30 czerwca 2019 r. do siedziby Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność (33-314 Łososina Dolna 400, budynek CKIP Gminy Łososina Dolna).

Konkurs jest realizowany w ramach grantu pt. Jezioro Rożnowskie – nasze jezioro, nasza sprawa w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych