Menu

Data publikacji:

Konkurs fotograficzny pt. „JEZIORO ROŻNOWSKIE W OBIEKTYWIE”

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „JEZIORO ROŻNOWSKIE W OBIEKTYWIE”. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Łososina Dolna. Tematem przewodnim jest Jezioro Rożnowskie (dowolnie wybrane miejsce nad Jeziorem, budynek, las, zabytek itp.).

Prace wraz z kartą zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Szczegóły konkursu w regulaminie.

Konkurs jest realizowany w ramach grantu pt. Jezioro Rożnowskie – nasze jezioro, nasza sprawa w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o markę lokalną” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych