Menu

Data publikacji:

Konkurs Fotograficzny pn. “Najpiękniejsze zakątki łososińskiej ziemi”

Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna ogłasza Konkurs Fotograficzny pn. „Najpiękniejsze zakątki łososińskiej ziemi”. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Centrum Kultury (pokój 208) maksymalnie 3 zdjęć w wersji elektronicznej przedstawiających krajobrazy, pejzaże, urokliwe miejsca w Gminie Łososina Dolna wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową.

Termin składania prac upływa 10 maja 2019 r. Najlepsze prace zostaną wykorzystane do opracowania i wydania pocztówek promujących Gminę Łososina Dolna.  Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do udziału!

Konkurs fotograficzny organizowany jet w ramach projektu pn. “Młodzi i aktywni” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  na lata 2014-2020.

Do pobrania:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Regulamin konkursu