Menu

Data publikacji:

Fotorelacja z Tęgoborskiego Spotkania z Folklorem

W niedzielę 28 lipca 2019 r. odbyło się Tęgoborskie Spotkanie z Folklorem połączone z obchodami Jubileuszu 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Tęgoborzy. Następie barwny korowód zespołów regionalnych, Koło Gospodyń Wiejskich z Tęgoborzy oraz zaproszeni goście przeszli ulicami Tęgoborzy pod scenę za Domem Strażaka.

Uroczystego rozpoczęcia Spotkania dokonała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy Pani Józefa Salamon, która przybliżyła historię działalności Koła. Następnie Starosta Powiatu Nowosądeckiego Pan Marek Kwiatkowski wręczył członkiniom Koła nagrodę finansową, odznaczenia oraz dyplomy uznania. Złotym Jabłkiem Sądeckim odznaczono Józefę Salamon – szefową KGW Tęgoborze. Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymały: Maria Pacholarz, Maria Wadowska i Maria Osierda – wszystkie z KGW Tęgoborze. Wyróżnienia Starosty Nowosądeckiego otrzymały: Maria Burnagiel, Bronisława Mrzygłód, Stanisława Krawczyk, Wanda Hubert, Urszula Kosecka, Teresa Rosiek i Jadwiga Słowińska.

Nagrody finansowe wręczyli również Wójt Gminy Pan Andrzej Romanek wraz z Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Panią Moniką Sowa. Zebrani goście przekazali słowa uznania, podziękowania za wkład całego Koła na czele z Przewodniczącą Koła Panią Józefę Salamon w krzewienie kultury, promowanie gminy oraz regionu sądeckiego.

Potem przyszedł czas na występy artystyczne, jako pierwsza na scenie zaprezentowała Grupa Śpiewacza Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy a zaraz po niej Zespół Regionalny Mali Tęgoborzanie, Zespół Regionalny Mali Jakubkowianie, Zespół Regionalny Jakubkowianie, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy, Zespół Regionalny Zalasowianie, Tadeusz Malik – heligonka i harmonia polska oraz Podegrodzcy Chłopcy.

Następnie przyszedł czas na gwiazdę wieczoru – Megitzę wraz z zespołem. Na zakończenie do tańca porwał wszystkich Zespół Creative Band, który poprzez swoją żywiołową muzykę wciągnął do wspólnej zabawy wszystkich zgromadzonych.

Tęgoborskie Spotkanie z Folklorem poprzedziły warsztaty rękodzieła artystycznego oraz warsztaty kulinarne, które poprowadziły  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tęgoborzy.

Składamy serdeczne podziękowania członkiniom KGW w Tęgoborzy, wszystkim zespołom, Strażakom OSP w Tęgoborzy, przybyłym gościom, a w szczególności tym, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia.

Zapraszamy na fotorelację!