Menu

Data publikacji:

Fotorelacja z Łososińskiego Święta Plonów

„Plon niesiemy plon”. Niezmiennie jak co roku najważniejszą częścią Łososińskiego Święta Plonów była uroczysta msza św. w Kościele parafialnym w Łososinie Dolnej pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Gucwy, podczas której mieszkańcy gminy, rolnicy, sadownicy i działkowicze zaprezentowali wieńce dożynkowe i złożyli w darze plony ziemi. Wieńce dożynkowe i dary ołtarza są symbolem obfitości plonów, dorobku, ale też ciężkiej pracy rolników i stanowią wyraz hołdu społeczności wiejskiej najściślej związanej z gospodarstwem i ziemią. W tym roku Łososińskie Święto Plonów miało odmienny charakter ze względu na sytuację epidemiczną, ale zachowało element kultywowania lokalnych tradycji. To wydarzenie wpływa na pogłębienie tożsamości lokalnej mieszkańców, którzy z dużym zaangażowaniem podejmują działania związane z pielęgnowaniem prastarej tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
 a
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów Nieba… Tęskno mi Panie…” (Cyprian Kamil Norwid). Tym krótkim, a jakże wymownym cytatem Wójt Gminy Łososina Dolna podziękował rolnikom, ludziom ciężkiej, ale pięknej pracy, za ich trud i poświęcenie.Wójt podkreślił, że dożynki: „To święto tych, którzy z miłością i oddaniem uprawiają ziemię, owocami której my możemy się cieszyć. Ale to przede wszystkim święto dziękczynienia, dziękczynienia naszemu Stwórcy za to, że w swojej opatrzności i dobroci pozwala nam zbierać owoce ziemi i pracy rąk ludzkich”.
a
Podczas mszy św. biskup dokonał poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. O oprawę mszy św. zadbał Zespół Regionalny Jakubkowianie oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy. Piękną oprawę miała część obrzędowa dożynek, która rozpoczęła się tuż po mszy św. Mieszkańcy poszczególnych sołectw: Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Łyczanka, Skrzętla, zaprezentowali wieńce dożynkowe, które wzięły udział w IV Konkursie Wieńców Dożynkowych. Wieńce były zgłoszone w dwóch kategoriach; wieńce tradycyjne i wieńce współczesne. Komisja konkursowa w składzie Pani Zofia Skwarło, Beata Grzegorzek i Beata Kuśmierkiewicz, po wnikliwej ocenie ogłosiły wyniki IV Konkursu Wieńców Dożynkowych.
a
Wieńce tradycyjne:
I miejsce sołectwo Bilsko,
II miejsce sołectwo Łęki.
 a
Wieńce współczesne:
I miejsce, egzekwo sołectwo Łososina Dolna oraz sołectwo Skrzętla,
II miejsce sołectwo Łyczanka.
 a
Wójt Gminy oraz Dyrektor Centrum Kultury wręczyli nagrody grupom wieńcowym. Gratulujemy poszczególnym sołectwom i delegacjom z darami ołtarza i dziękujemy za czynny udział w Łososińskim Święcie Plonów. Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy był okazją do przekazania instrumentów muzycznych dla orkiestry oraz strojów i buław dla Grupy Artystycznej Tamburmajorki. Przekazania instrumentów muzycznych i strojów na ręce Kapelmistrza Romana Gwoździa oraz Instruktora GA Tamburmajorki Justyny Szkarłat dokonali Wójt Gminy Andrzej Romanek, Dyrektor Centrum Kultury Monika Sowa, Prezes Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność Krzysztof Studziński, Wiceprezes Stowarzyszenia Marta Oleksy.
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność działające przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 a
Zapraszamy na fotorelację!
Fot. Mateusz Pławecki