Zajęcia ceramiczne

WTOREK (co 2 tygodnie)
15:00-17:00

Zajęcia ceramiczne dają możliwość kontaktu z technikami modelowania w glinie pozwalają na odczucie kreacyjnej siły człowieka. Jest to szczególnie istotne dla dzieci, tworzących ekspresyjnie, spontanicznie, z dużą wyobraźnią. Plastyczność gliny powoduje łatwą zmianę kształtu, co pozwala na wyładowanie ekspresji twórczej. Zabawa w glinie przynosi doskonały efekt terapeutyczny. Tkwiąca w nas zdolność do twórczej aktywności wzmacnia poczucie własnej wartości oraz pozwala na ekspresję emocji.

Ceramika daje duże możliwości modelarskie. Można z niej wykonać: rzeźby, naczynia, ozdoby, a także robić w niej odciski, wykrawać formy. Dotychczasowe doświadczenie podczas organizowanych warsztatów pokazuje jak wielką popularnością cieszy się praca na kole garncarskim, gdzie każdy tworzy indywidualne prace, zgodnie ze swoją wizją, tempem i potrzebami. Osoba prowadząca warsztaty nie narzuca tematu, ani koncepcji, za to pomaga w kwestiach technicznych i w poszukiwaniu inspiracji.

PROWADZĄCA: Monika Potoczek