Stowarzyszenia

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łososina Dolna stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Działalność ta obejmuje większość aspektów życia codziennego

Przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna  prężnie działają dwa Stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność
  • Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw”