WARSZTATY DZIENNIKARSKO- ETNOGRAFICZNE

PIĄTEK (co 2 tyg.) 
16:00-19:00

Zajęcia z  dziennikarstwa prowadzone są ze szczególnym naciskiem na praktykę.  Na zajęciach uczestnicy poznają teoretyczne podstawy zawodu dziennikarza – przedstawione zostaną podstawy prawa prasowego, a także podziały dziennikarstwa ze względu na: rodzaje, typy mediów, specjalizację czy zakres geograficzny.

Młodzież pod okiem prowadzącego będzie miała okazję napisać teksty informacyjne, reportażowe, publicystyczne, felietony czy recenzje, przeprowadzić wywiady oraz sondy uliczne, a także poznać podstawy tajników fotografii reportażowej. Uczestnicy warsztatów będą mogli spróbować swoich sił w każdej formie dziennikarstwa – prasowej, internetowej, radiowej oraz telewizyjnej. Na zajęciach szczególny nacisk będzie kierowany na budowanie kreatywności oraz samodzielności uczestników.

Zapraszamy!

PROWADZĄCY: Bartłomiej Orzeł