Klub Seniora

CZWARTEK 16:00 – 19:00

Klub Seniora  „Aktywni Plus”  działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna powstał z inicjatywy mieszkańców w sierpniu 2015 roku. Za działalność  Klubu odpowiedzialna jest osoba z ramienia Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna – Dominik Dziedzic. Aktualnie Klub Seniora  skupia blisko 30 członków.

Klub umożliwia osobom starszym 50+ aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz pomaga w nawiązaniu nowych relacji międzyludzkich. Jego celem jest rozwój osobisty, edukacja oraz poprawienie jakości i poziomu życia seniorów. Główną wartością Klubu jest koleżeństwo i przyjaźń.

Działalność Klubu:

  • Wycieczki turystyczno- rekreacyjne
  • Prelekcje (zdrowie, bezpieczeństwo)
  • Warsztaty  (komputerowe, artystyczne)
  • Nauka języka angielskiego
  • Fitness
  • Wieczorki tematyczne
  • Spotkania okolicznościowe
  • Współpraca z innymi klubami

.

15259588_1294971777214082_7171905807208769023_o