Zajęcia

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w zakresie swojej działalności prowadzi liczne zajęcia i koła zainteresowań. Instytucja aktywnie wspiera  i inspiruje rozwój kultury poprzez promocję i organizację różnorodnych działań artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych.