Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta Łososina Dolna

Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta w Łososinie Dolnej powstała w 1928 r. Obecnie tworzy ją 50 osób – zarówno dorośli, jak i młodzież. Dyrygentem i aranżerem jest Tadeusz Szkarłat.

Orkiestra dopracowała się różnorodnego repertuaru – wykonuje zarówno utwory religijne i patriotyczne, jak i wiązanki utworów rozrywkowych. Na swoim koncie ma liczne sukcesy i nagrody, reprezentuje gminę Łososina Dolna zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Patronat nad Orkiestrą sprawują Parafia Rzymskokatolicka w Łososinie Dolnej oraz Urząd Gminy w Łososinie Dolnej.

Myśl powstania orkiestry zrodziła się w 1926 roku, by za dwa lata udało się ją zrealizować. Początki były bardzo trudne, a trudności dotyczyły przede wszystkim braku instrumentów, partytur oraz miejsca na prowadzenie nauki. Orkiestra zadebiutowała występem w jasełkach parafialnych, w czasie dalszej swojej działalności grała podczas Procesji Rezurekcyjnych, odpustów, uroczystości 3-go Maja, pogrzebach i weselach.

Od roku 1932 dzięki inicjatywie m.in. Jana Szkarłata, parafianina a jednocześnie członka orkiestry, Ks. Katechety Jana Jarosza oraz prowadzącego orkiestrę Józefa Myczkowskiego – kierownika tutejszej szkoły – orkiestra zaczyna szerszą działalność uczestnicząc w uroczystościach państwowych takich jak: wiec w Wierzchosławicach, poświęcenie sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowego „PIAST” w Nowym Sączu, jak również kościelnych: pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowy, koronacja obrazu Matki Bożej w Bochni. W tym okresie orkiestra liczyła 25 członków a partytury pisał dla niej Józef Prusak – były członek orkiestry wojskowej – będąc jednocześnie dyrygentem orkiestry.

W okresie II wojny światowej działalność orkiestry została wstrzymana na okres około 6 lat.

W 1946 roku z inicjatywy wyżej wymienionego Jana Szkarłata orkiestra wznawia swoją działalność.

Do 1948 roku prowadzi ją Józef Myczkowski, a po jego śmierci Franciszek Słowiński.

Od roku 1966 orkiestrę prowadzi Władysław Solak miejscowy organista, który sam komponował utwory, wprowadzając nowy repertuar. W dniu 1.10.1984 roku do Łososiny Dolnej przybywa Ks. Wikariusz Wojciech Zygmunt – znawca i miłośnik muzyki oraz wspaniały organizator, który przejmuje dyrygenturę od Władysława Solaka. W okresie tym stan liczebny orkiestry ulega znacznemu poszerzeniu o nowych członków jak również o instrumenty. Pracę z młodzieżą rozpoczyna znany muzyk Jan Szabla wywodzący się z terenu Łososiny Dolnej. Wzbogacony zostaje również repertuar orkiestry o utwory folkloru sądeckiego. W dalszym ciągu przybywa członków orkiestry, szczególnie młodych chłopców z pobliskiej szkoły podstawowej, jak również z okolicznych wiosek. W okresie tym orkiestra liczy 69 członków w tym 9 dziewcząt, zostaje też ubrana w oryginalne stroje w/g projektu Mariana Pajora, a wykonanych przez Panią Zofię Kmiecik i Stefanię Szkarłat. Działalność orkiestry jest bardzo bogata – orkiestra bierze udział w uroczystościach poza terenem gminy, m.in. gra w Tarnowie podczas wizyty Ojca Świętego, jak również obsługuje święta państwowe. Duże sukcesy orkiestra odnosi w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych odbywanych corocznie w Nowym Sączu. W 1994 roku w kategorii „Orkiestr Młodzieżowych” otrzymuje I nagrodę a w latach następnych regularnie mieści się w czołówce zajmując III miejsca.

Dalszy rozkwit orkiestry i jej rozwój rozpoczyna się od momentu objęcia jej przez Tadeusza Szkarłata /ucznia ks. Wojciecha Zygmunta/ zatrudnionego jako instruktora muzyki w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, absolwenta szkoły muzycznej w Nowym Sączu. W 1996 roku orkiestra zdobywa I miejsce w kat. „Orkiestr Młodzieżowych” w Woj. Przeglądzie Orkiestr Dętych w Nowym Sączu. W 1998 roku orkiestra koncertuje w Strzelczyskach na Ukrainie będąc gościem Ks. Wojciecha Zygmunta, a następnie w tym samym roku koncertuje w Kościele Mariackim, w Kościele Św. Anny w Krakowie. W 2000 roku orkiestrę spotyka ogromny zaszczyt, gdyż otrzymuje zaproszenie do wzięcia udziału w Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych „KASTAV 2000” w Chorwacji, gdzie promuje region sądecki. W drodze na Chorwację orkiestra koncertuje w Wiedniu dla miejscowej Polonii. Po powrocie do kraju kolejne wyzwania i kolejne nagrody, II miejsce w Parafialnym Przeglądzie Orkiestr Dętych Diecezji Tarnowskiej. W 2001 roku orkiestra zdobywa I miejsce w kat. „Orkiestr Młodzieżowych” oraz puchar Kuratora Oświaty dla najlepszej orkiestry młodzieżowej w Małopolsce, w roku 2003 I miejsce oraz puchar Gazety Krakowskiej w kategorii orkiestr parafialnych.

Na te sukcesy orkiestry składają się przede wszystkim odpowiedni poziom szkolenia, zainteresowanie młodzieży nauką gry na instrumentach jak również zaangażowanie wszystkich członków orkiestry w podnoszeniu swoich kwalifikacji.

  dsc_0453  dsc_0451      festyn-strazacki-osp-lososina-dolna-2016-27

dsc_0619