Mistrz Tradycji

„Mistrz Tradycji” to projekt dofinansowany przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mający na celu bezpośredni przekaz wiedzy i umiejętności z zakresu muzyki ludowej i odkrycie młodych talentów mieszkających na Sądeckiej Ziemi. Sądecczyzna to bogaty rejon, uważany za ognisko różnorodnych przejawów twórczości ludowej, dlatego folklor jest jej nieodłącznym elementem.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty mistrz-uczeń, związane z grą na instrumentach ludowych tworzących kapele lachowską, będą to: trąbka, klarnet i kontrabas. Warsztaty poprowadzi lokalny mistrz Sławomir Bryniak , który pracując z regionalnymi kapelami krzewi dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i uczy młodzież prawidłowego posługiwania się gwarą, śpiewem, grą na instrumentach oraz miłością do tradycji.

Będą to zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży,  którzy pod opieką doświadczonego muzyka ludowego Sławomira Bryniaka, od ponad 20 lat grającego w sądeckich zespołach regionalnych, będą mieli możliwość nauki charakterystycznych melodii ludowych. Zdobędą doświadczenie w graniu ozdobników i przygrywek, które są symbolem naszego regionu i wyróżniają nas od innych kapel ludowych. Poznają melodie ludowe takie jak: polka wściekła, polka podmajder, polka z nogi, polka suwana, szurok, tramelpolka, walc wolny, szybki walczyk, sztajerek, mietlorz, krzyżok, krakowiok i chodzony.