Szkółka muzykowania ludowego

KLARNET, TRĄBKA

Muzykowanie szczególnie w okresie najmłodszych lat odgrywa ważną rolę dla wspierania rozwoju dziecka. Dzieci, które muzykują odczuwają i postrzegają świat przez rytm. Rytm z kolei ma wpływ na płynność wykonywania wielu czynności, które w przyszłości mogą zaważyć na sprawności ruchowej całego organizmu.

Cele Szkółki Muzykowania Ludowego:

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby każdego dziecka, jaką jest muzykowanie.
  • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury
  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej, prawidłowego zrozumienia, odbioru i przeżywania utworów muzycznych.
  • Stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania
  • Kształcenie i promowanie młodzieży uzdolnionej muzycznie
  • Poznanie prostych terminów muzycznych
  • Doskonalenie warsztatu, inspirowanie do podejmowania nowych form aktywności twórczej
  • Kształtowanie osobowości i pozytywnych wzorców, wypełnianie wolnego czasu wartościowymi formami
  • Ochrona muzycznego dziedzictwa narodowego
  • Wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji

Szkółkę Muzykowania Ludowego Prowadzi p. Sławomir Bryniak
Zajęcia dzięki wsparciu Starostwa Nowosądeckiego.