Nasza działalność

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna powstało z przekształcenia Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego (Uchwała nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015 r.). Budowa Centrum Kultury i Promocji w Łososinie Dolnej była odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców gminy, bogatej tak w zabytki kultury materialnej jak i duchowej.

Centrum oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 2015 r. Na potrzeby działalności kulturalnej w wybudowanym obiekcie została przeznaczona powierzchnia ponad 2200,00 m2, co daje instytucji ogromne możliwości pracy na rzecz edukacji kulturowej w tym pielęgnowania i rozwijania lokalnego dziedzictwa, a także kultywowania tradycji, historii, obrzędów, zwyczajów, rzemiosła i promocję aktywnego i wartościowego spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych zamieszkujących Gminę Łososina Dolna, a także turystów.

Do podstawowych zadań Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego; gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych; ochrona i promocja kultury lokalnej.Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: plastyczne, nauki gry na instrumentach i tańca tradycyjnego. To stałe sekcje, które cieszą się popularnością, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Działamy również na polu animacji kultury dla ludzi w podeszłym wieku – propozycją są cotygodniowe  spotkania Klubu Aktywni Plus.Podejmowane przez nas działania organizacyjne imprez plenerowych – zarówno kulturalno-rozrywkowych jak i sportowo-rekreacyjnych służą integracji lokalnego środowiska a także szerokiej promocji Gminy Łososina Dolna.

Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Wspieramy organizację autorskich przedsięwzięć i pomagamy prezentować je podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna ma stanowić nośnik kultury pielęgnujący poczucie wspólnoty, tradycji i historii.   Mamy nadzieję, że nasza oferta kulturalna umożliwi wszystkim zainteresowanym rozwój własnych umiejętności i pasji, przyczyni się do twórczej samorealizacji.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych propozycjach kulturalnych.

 

Pracownicy:

Monika Sowa – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna,

tel.: 508421292, e-mail.: ckip.dyrektor@gmail.com

Lidia Adamczyk – Instruktor

Karolina Krawczyk – Specjalista ds. administracyjnych

Marta Oleksy – Instruktor

Dominik Dziedzic – Instruktor ds. kultury

Stanisława Bugajska – Pracownik obsługi

Tadeusz Bryniak – Pracownik gospodarczy

Tadeusz Szkarłat – Kapelmistrz Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej

Roman Gwóźdź – Kapelmistrz Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy